Haber 08.02.2021 tarihinde eklendi, (320) defa okundu.

"Orman haritalarına vatandaşlarımızın itiraz etme hakkı var"

Rodop iline ait yeni orman haritaları yayımlanmasının ardından özel ve tüzel kişiye ait ev, arsa, tarla gibi gayri menkulün ormanlık bölge olarak nitelendirilen arazide bulunanların itiraz edebileceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak kamuoyuna yazılı bir açıklama yapan avukat Cihan İmamoğlu şunları kaydetti:

Rodop İli için uzun süre beklenen orman haritalarının yayınlanmasından sonra vatandaşlarımızın bu haritalara itiraz etme hakkına sahip olduğunu bildirmek isterim. Yapılacak itirazlar sonrası orman haritalarının yeniden şekillendirilmesi mümkün.

Yunanistan’da ikamet edenler için orman haritalarına son itiraz tarihi 27 Mayıs 2021 olarak belirlenmiştir. İtiraz başvuruları “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.” şirketinin internet sitesi (https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension) üzerinden özel protokol numarası alınarak yapılabilir.

Ayrıca isteyenler bizzat veya vekalet verdikleri bir şahıs aracılığıyla itiraz dilekçelerini vatandaşa hizmet merkezlerine (KEP) de sunabilir. KEP’lerde tüm gerekli veri ve bilgiler, duruma göre, ya ilgili Orman Müdürlüğü’ne ya da “ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.” şirketine gönderilecektir.

İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN ÖDENECEK HARCIN TUTARI

İtiraz dilekçesi için “Ταμείο Δασικών Χαρτών” (Orman Haritaları Fonu) adı altında özel bir harç ödenmesi gerekiyor. Bu harcın tutarı ise, itiraz dilekçesinde yer alacak arazinin büyüklüğüne göre belirlenmektedir.

Yapılacak itirazın şekline ve sunulacak kanıtlara göre özel katsayılar çerçevesinde ödenecek harcın tutarı düşürülebilir.

Örnek vermek gerekirse yaklaşık bir dönümlük bir araziyle ilgili itiraz için 40 euro harç ödenmesi gerekiyor. 5 dönüme kadar ise harcın tutarı 90 euro.

İTİRAZ DOSYASI VE SÜRECİ

İtiraz dilekçesiyle birlikte sunulacak dosyada yer alması gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

  • İlgili arazinin harita üzerindeki detaylı koordinatları ve yüzölçümü
  • Yapılacak itirazla ilgili yasal çıkarların olduğunu kanıtlayan ve ilgili arazinin mülkiyet hakkından ziyade “ormanlık alan” niteliğini sorgulayan belgeler
  • Özel harcın ödendiğini kanıtlayan evrak

İtiraz dosyalarının sunulması sonrası İtirazları İnceleme Komisyonu oluşturulacak ve tüm dosyalar tek tek incelenecektir. Bahse konu komisyon itiraza konu arazilerin mülkiyet hakkını – yani kime ait olduğunu – değil, “ormanlık alan” ilan edilen ve ilgili haritalarda yer alan arazilerin orman haritalarından çıkartılmasını gerektiren yasal çıkar ve kanıtların olup olmadığını mercek altına alacaktır.

Örneğin, bir kişinin itiraz dilekçesinde yer verdiği araziyle ilgili tapusu veya sözleşmesi olup olmadığına bakılmayacak. Sadece itiraza konu arazinin tarım amaçlı kullanılıp kullanılmadığı veya üzerinde ev bulunup bulunmadığı incelenecektir.

İtirazları İnceleme Komisyonu’nun vereceği olumlu rapor sonucunda ise orman haritalarında yer alarak “ormanlık alan” ilan edilen araziler bu haritalardan çıkarılacaktır.

Fakat, komisyonun olumsuz rapor vermesi durumunda bile vatandaşların Danıştay’a başvurarak haritalara itiraz etme hakkı bulunduğunu ifade etmek isterim.

Özel bir saygı beslediğim ve bu konunun kendilerini yakından ilgilendirdiği Rodop İli’nin dağlık köylerindeki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Lütfen bu konuyu boşvermeyin, yasal haklarınızı koruyabilmek adına orman haritaları konusunda avukatlarınıza ve mühendislerinize mutlaka başvurun ve bu konuyu detaylıca görüşün.